PEGASUS KONTROLL OG KOMPETANSE DIN ENDRINGSAGENT!

Kundeinnsikt – Mystery Shopping

Først og fremst er det viktig å kartlegge hva som faktisk skjer i øyeblikket kunden møter dere i alle kanaler – fysisk eller digitalt. Vi i Pegasus har jobbet med måling og utvikling av kundereisen i over 25 år. 

Hvordan skape den beste kundereisen?

Mystery shopping og kundemålinger er to kraftfulle verktøy, som alene eller sammen vil gi dere svar til å utvikle ansatte og organisasjonen. Dine ansatte er din viktigste resurs, og de som til sist best kan påvirke kunden.

Konsept og butikksjekk kartlegger at deres utsalgssteder er klare for kunden, iht. kjedens forventninger og kampanjeplan. Dette gir ledelsen verdifull innsikt for videreutvikling og etterlevelse av kvalitet og kampanjer

Forankring av mål og troen på enkeltmennesker, sammen med måling, feedback og trening skaper eierskap og positiv utvikling. Vi kan hjelpe dere å definere hva som er viktig for dere – Måle dette, og jobbe for en positiv utvikling av resultatene.

La oss sammen skape fantastiske kundereiser, og enda flere lojale ambassadørkunder!


Veien til flere fornøyde kunder

Målinger er en kritisk suksessfaktor i ethvert utviklingsarbeide

Definere

Nå situasjon og ønsket situasjon?

Måle

Hva skjer når kunden møter dere?
Mystery Shopping
Kundetilbakemeldinger
Butikk og kampanjesjekk

Analysere

Identifisere utviklingspotensiale

Utvikle

Sette ansatte i stand til å lykkes – Trene

Lojale ambassadørkunder

Ønsket situasjon