VI FOREBYGGER SVINN OG UØNSKEDE HENDELSER I DIN ORGANISASJON

Sikkerhet og kontrolltjenester

Å ta vare på andres verdier krever høy grad av tillit og troverdighet. Vi i Pegasus har siden oppstarten i 1996 vært med å bidra til lavere svinn og færre uønskede hendelser for en rekke større og mindre norske selskap. Gjennom vår kompetanse om svinn og sikkerhet har vi lang erfaring og en unik evne til å sette inn riktig tiltak for kunden. Nytt i 2023 er også at vi tilbyr godkjent vekterutdanning.

Suksessoppskriften er å balansere kost/nytte og at alle våre tjenester skal være verdiskapende for våre kunder.

Sikkerhet og svinnkompetanse handler om å forstå kundens situasjon og eventuelle utfordringer, for så å kunne sette inn riktige og målrettede tiltak. Vi leverer det meste innen sivile kontrolltjenester og sikkerhetskompetanse.

I Pegasus sier vi ta «eierskap til egne verdier» og hos oss er kunden vår største verdi.

Noen av våre mest brukte kontrolltjenester;

• Personalkontroll
• Kassekontroll
• Underslag utredning
• Oppklaringssamtaler
• Svinntrener
• Sivile vektere
• Butikkontroll
• Senter vakthold


Å jobbe målrettet og forebyggende er en effektiv måte å forindre svinn

Økt innsikt gir økt forståelse

Behov

Definere behov og målrettede tiltak

Tiltak

Preventive og forebyggende kontroller og målinger

Rapportering

Resultater og status

Analyse

Nåsituasjon, ønsket situasjon og potensiale

Utvikle

Økt fokus
Forebyggende tiltak
Kompetanseheving