Nasjonalt vekterkurs 10 oktober til 12 november 2023. Ønsker du å jobbe med sikkerhet og være en styrke for medmenneskene dine rundt deg? Er du til å stole på og i tillegg en som er korrekt og målrettet i sin tankegang? Da er kanskje vekterkurs noe for deg?

Vekterkurs

Pegasus Kompetanse tilbyr lovpålagt nasjonal grunnutdanning for vektere. Kurset kan delfinansieres via Svea Finans med ulike nedbetalingsmuligheter.

Fullført og bestått vekterkurs gir mulighet til å kunne jobbe som vekter i hele Norge. Det gir deg også mulighet til å jobbe i selskapet vårt eller hos våre samarbeidsselskaper forutsatt ledige stillinger og at du er den personen vi leter etter.

Kurset er på totalt 157 timer fordelt på 112 timer teori og 45 timer praksis. I tillegg kommer eksamen på inntil 6 timer. Kursets teoridel er fordelt på ulike undervisningskombinasjoner som klasseromsundervisning, e-læring og fjernundervisning. Kursets praksisdel gjennomføres på ulike øvelsesarenaer sammen med praksisinstruktør.

Kursets innhold (teori og praksis):

 • Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 • Kommunikasjon og konflikthåndtering
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk og holdninger
 • Service og kvalitet
 • HMS
 • Risikovurdering
 • Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 • Beredskapsplaner
 • Rapportlære
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Førstehjelp
 • Alkohol, medikamenter og narkotika
 • Brannvern
 • Juss

Krav til kursdeltakeren:

 • 100% deltakelse (lovpålagt krav)
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Tilfredsstillende vandel

Faglitteratur til kurset.

Du trenger å skaffe deg fagbøker til vekterkurset. Disse bøkene kan fremskaffes hos ordinære bokforhandlere eller på nett.

 • Juss for vektere ISBN nr. 9788215029658
 • Vekterfaget ISBN nr. 9788211026606

Påmelding gjør du her:


Spørsmål?

Ta kontakt med Robert Berget dersom du lurer på noe: Robert.berget@pegasus-kontroll.no

Kursdager:

Vekterkurset gjennomføres som intensivt kurs hovedsakelig på ettermiddag og kvelder på følgende dager.

Uke 41

Tirsdag 10. oktober 16:00

Onsdag 11. oktober 16:00

Torsdag 12. oktober 16:00

Søndag 15. oktober 12:00

Uke 42

Tirsdag 17. oktober 16:00

Torsdag 19. oktober 16:00

Lørdag 21. oktober 11:00

Søndag 22. oktober 11:00

Uke 43

Tirsdag 24. oktober 16:00

Torsdag 26. oktober 16:00

Fredag 27. oktober 20:00

Lørdag 28. oktober 20:00

Uke 44

Tirsdag 31. oktober 16:00

Torsdag 2. november 16:00

Fredag 3. november 20:00

Lørdag 4. november 20:00

Uke 45

Tirsdag 7. november 16:00

Onsdag 8. november 16:00

Torsdag 9. november 16:00

Søndag 12. november 15:00

Pegasus Kontroll AS

post@pegasus-kontroll.no