KONSTEN ATT BYGGA ETT ÖNSKVÄRT AGERANDE

Det man mäter-det lyckas man med!

Det Norska familjebolaget Reitan driver den rikstäckande kedjan Pressbyrån samt citybaserade 7-Eleven som tillsammans dagligen når cirka 350 000 kunder genom sina 400 enheter i Sverige. Precont ingick ett samarbete med REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB 2019 och utför sedan dess löpande Mystery Shopping och marknadsundersökningar på samtliga enheter. Sedan starten av mätningarna har det aggregerade resultatet av mystery shopping mätningarna, tillsammans med NPS resultatet, hela tiden försiktigt men stadigt gått upp. Företaget satsar för fullt och har under vintern lanserat ett nytt koncept och gör även satsningar på det nya varumärket PBX. Den första butiken ska öppna på Albano efter sommaren och ambitionen är att skapa världens mest hållbara conveniencebutik!

“DET MAN MÄTER – DET LYCKAS MAN MED!”

Håkan Svensson, RC Reitan

Vi på Precont ser ofta att en betydelsefull del i arbetet med kundmötet ligger i att definiera vad varje specifik organisation anser vara ett bra möte för just dom. Det handlar om att ställa sig frågan “Hur vill vi att vår personal ska agera”? Reitan använder Mystery Shopping för att mäta tre huvudområden.

-Först och främst handlar det om kundmötet, och att det sker på ett proffsigt sätt enligt vår gemensamma syn på ett bra kundmöte, säger Håkan Svensson, Regionchef på Reitan. Det andra området mäter att ett konkret merförsäljningserbjudande genomförs. Det tredje är kundens uppfattning om fyllnadsgrad och känsla av en välkomnande butik. Som kund är Reitan en dynamisk samarbetspartner då de hela tiden är aktiva i arbetet kring upplägget av mätningarna och duktiga på att skapa aktivitet kring resultatet. Håkan Svensson sammanfattar – Butikerna sätter en ära i att ha höga poäng i Mystery Shopper mätningarna och årligen så premierar vi de butiker med bäst Mystery Shopper resultat. Det är också en förutsättning för att kunna bli Arets Butik.

Många av Preconts kunder upplever att Mystery Shopping som verktyg hjälper till i arbetet att få ut ett önskvärt agerande i organisationen. – Mystery Shopper för oss är viktigt för att upprätthålla en hög standard i kundmötet då alla över tiden blir medvetna om vad som är avgörande för att lyckas i kundmötet. Det man mäter – det lyckas man med. Säger Håkan Svensson.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta någon av våra medarbetare