ATG

Samarbetet mellan Precont och ATG startade 2013 i form av ålderskontroller. Precont utförde löpande besök över hela landet för att säkerställa att åldersgränsen följdes av ombuden – med mål att förhindra spelande av minderåriga. I dagsläget utför vi över 2000 så kallade AML kontroller per år. En AML kontroll är en utbildnings- och inloggningskontroll där vi säkerställer att säljaren är korrekt inloggad i systemet. Detta är en del i arbetet med spelansvar och ett sätt att säkra att de som säljer ATGs produkter har genomgått obligatoriska utbildningar.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta någon av våra medarbetare