VI HAR PRATAT MYCKET I TELEFON PÅ SISTONE!

Mystery call projekt för Göteborgs Stad

Precont har nyligen utfört över tusen samtal i ett mystery callprojekt för Göteborgs Stad. I samtalen har vi utvärderat parametrar som tillgänglighet, bemötande och lösningsorientering hos GBG Stads kontaktcentermedarbetare. Allt en del av de uppsatta mål inom service som staden har satt upp!

”Vi använder resultatet som en del i vårt kvalitetsarbete för att säkerställa att de som kontaktar oss får en god och likvärdig service med ett bemötande i världsklass!”


Nina Bernhardsson, Enhetschef Göteborgs Stad

Mystery callprojekt fungerar oftast som en kartläggning, vilket möjliggör uppföljning och utvärdering av de arbetsinsatser som görs. Resultatet visar helt enkelt om man är på rätt spår! Ofta används även materialet i utbildningssyfte där konkreta situationer och case kan diskuteras.

Lina Melin, Regionchef Precont, berättar ”Det har varit riktigt kul att jobba med Mystery Call projektet för Göteborgs stad! Vår flitiga personal har ringt tills telefonerna gått varma och har fått sätta sina främsta egenskaper på prov för att kvalitetsmäta samtalen på bästa sätt. Tack vare tydliga case, några väl valda mätpunkter och utrymme till GBG Stads kontaktcentermedarbetare att leda samtalet har vi kunnat utvärdera hela upplevelsen från kundens synvinkel.”

Läs mer om våra tjänster

Kontakta någon av våra medarbetare