Pressrelease

2022-03-09

Pressrelease

Tre starka varumärken blir ett - Nordens största aktör inom Mystery Shopping och kontrolltjänster!

Idun Retail Services har den 23 februari 2022 förvärvat AB Better Business World Wide. Idun Retail Services (IRS)-koncernen består idag av systerföretagen Precont i Sverige och Pegasus Kontroll i Norge – och nu även Better Business. I och med förvärvet blir Idun Retail Services Nordens klart största leverantör av mystery shopping och kontrolltjänster.

Better Business verkar såväl globalt som lokalt i Sverige och är sedan 1995 specialist på mystery shopping och tjänster som utvecklar och optimerar kundupplevelsen.

Precont och Pegasus å sin sida, har ett liknande men inte identiskt erbjudande och är specialister i på att utföra större volymer av kvalitetsmätningar, mystery shopping och kontrolltjänster.

Listade på Stockholmsbörsen

Johan Lindholm är VD på Precont och koncernchef på Idun Retail Services AB, vars huvudägare är Idun Industrier – noterade på First North på Stockholmsbörsen.


– Det är otroligt kul och glädjande att vi genom förvärvet och samgåendet med Better Business kan fortsätta bygga Nordens främsta leverantör av Mystery Shopping och relaterade kontrolltjänster, säger Johan Lindholm. Better Business är ett riktigt fint och välskött bolag med bra position, hög trovärdighet och mycket kompetenta medarbetare. Tillsammans med Precont och Pegasus verksamheter kan vi nu bli ännu vassare att lösa våra kunders behov med högsta kvalitet och effektivitet.

Lina Schölin fortsätter att leda Better Business, ingår i koncernledningen för IRS och blir i samband med samgåendet delägare i det kombinerade bolaget.


– Det blir en stark och spännande bolagsgrupp, säger Lina Schölin. Tillsammans kan vi erbjuda spjutspetskompetens för såväl effektivisering som kvalitetssäkring i alla branscher – och har ett utbud av tjänster som ger oss en unik position i undersökningsbranschen.

Under 2022 kommer organisationerna att efter hand samlas under varumärket Better Business. Sammanlagt har nu koncernen ca 250 anställda, över 20 000 mystery shoppers och en årsomsättning på ca 90 MSEK. Veronica Boxberg Karlsson, grundare av Better Business och branschorganisationen MSPA Europe kommer att ingå i koncernstyrelsen för det nya kombinerade bolaget.

Från vänster: Adam Samuelsson (Idun Retail Services), Veronica Boxberg Karlsson (AB Better Business World Wide), Henrik Mella (Idun Retail Services), Johan Lindholm (Precont-Pegasus), Lina Schölin (AB Better Business World Wide), Karl-Emil Engström (Idun Retail Services)

För mer information om förvärvet eller tjänsterna:

Johan Lindholm
VD Precont och Koncernchef, Idun Retail Services AB
johan.lindholm@precontpegasus.com
0709-72 62 78

Lina Schölin
VD, AB Better Business World Wide
lina.scholin@betterbusiness.se
070-732 03 41

Thomas Leonardsen
Administrerande Direktör, Pegasus Kontroll
thomas@pegasus-kontroll.no
+47 419 15 502