Re-sertifisering vekter

Innen hvert fjerde år må vektere re-godkjennes og gjennomføre og bestå et repetisjonskurs vekter, samt bestå en flervalgs eksamen for å kunne arbeide som vekter.

Regodkjennings eksamen omfatter hele pensum til vekterutdanningen, men det er kun utvalgte fagområder som det tilbys undervisning i ved regodkjenning. Kandidaten er forventet å beherske hele vekterpensumet ref. lærebøkene «Vekterfaget» og «Juss for vektere». Eksamen har tilsvarende omfang som vekter eksamen grunnutdanning og gjennomføres som en flervalgsoppgave (avkrysningsoppgave) – nettbasert, men med fysisk oppmøte. Kandidatene har to forsøk på å bestå eksamen. Dersom kandidaten stryker må ny grunnutdanning, både teori og praksis, gjennomføres før kandidaten kan gå opp til ny eksamen. Kandidaten vil beholde sin godkjenning som vekter inntil perioden på 4 år siden bestått eksamen, passeres.

Vårt re-sertifiseringskurs til vekter er organisert som 1 økt klasseromsundervisning og eksamen med fysisk oppmøte. Utover dette er det kun e-læring og selvstudium som tar deg gjennom hele vekter pensumet, men går kun dypere i materie i fag hvor det er krav fra POD eller vi ser en større grad av viktighet. Utdanningen skal gjennomføres ved godkjent opplæringsvirksomhet av en godkjent instruktør. Kurset er estimert til totalt 30 klokketimer og det er obligatorisk deltakelse ved klasseromsundervisningen. Kurset inneholder obligatoriske innleveringer til instruktør for å få fullført. Instruktør er tilgjengelig tirsdager og torsdager på telefon og teams i perioden kl 0800-1500. Utover dette vil instruktør være tilgjengelig på mail til enhver tid, men elev må belage seg på at svar vil kun bli gitt påfølgende ordinære arbeidsdager i perioden fra 0800-1500.

Elever må selv kjøpe inn lærebøkene til kursstart.

Juss for vektere

ISBN nr. 9788215029658

Vekterfaget

ISBN nr. 9788211026606

Elever må medbringe selv:

  • PC / Mac eller liknende
  • Internett
  • Lærebøker

Påmelding og spørsmål rettes til:
Robert Berget

Robert.berget@pegasus-kontroll.no
Dersom du melder deg på våre kurs godtar du også våre betingelser for kjøp.*

Kursdeltaker må belage seg på å være disiplinert i forhold til egenstudiet / e-læringen for å kunne bestå eksamen.

Pris per deltaker er 2500,-

Gi beskjed på påmeldingen om det ønskes å søke Svea om betalingsutsettelse eller delbetaling.

*Det opplyses om retten til å angrerett på kjøpet inntil 14 dager etter gjennomført påmelding. Link til angrerettskjema.
Viktig, angrerett gjelder ikke digitale nettbaserte kurs.

Pegasus Kontroll AS

post@pegasus-kontroll.no