Nasjonalt vekterkurs Ønsker du å jobbe med sikkerhet og være en styrke for medmenneskene dine rundt deg? Er du til å stole på og i tillegg en som er korrekt og målrettet i sin tankegang? Da er kanskje vekterkurs noe for deg?

Vekterkurs

Pegasus Kompetanse tilbyr lovpålagt nasjonal grunnutdanning for vektere. Kurset kan delfinansieres via Svea Finans med ulike nedbetalingsmuligheter.

Fullført og bestått vekterkurs gir mulighet til å kunne jobbe som vekter i hele Norge. Det gir deg også mulighet til å jobbe i selskapet vårt eller hos våre samarbeidsselskaper forutsatt ledige stillinger og at du er den personen vi leter etter.

Kurset er på totalt 157 timer fordelt på 112 timer teori og 45 timer praksis. I tillegg kommer eksamen på inntil 6 timer. Kursets teoridel er fordelt på ulike undervisningskombinasjoner som klasseromsundervisning, e-læring og fjernundervisning. Kursets praksisdel gjennomføres på ulike øvelsesarenaer sammen med praksisinstruktør.

Kursets innhold (teori og praksis):

 • Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 • Kommunikasjon og konflikthåndtering
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk og holdninger
 • Service og kvalitet
 • HMS
 • Risikovurdering
 • Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 • Beredskapsplaner
 • Rapportlære
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Førstehjelp
 • Alkohol, medikamenter og narkotika
 • Brannvern
 • Juss

Krav til kursdeltakeren:

 • 100% deltakelse (lovpålagt krav)
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Tilfredsstillende vandel

Faglitteratur til kurset.

Du trenger å skaffe deg fagbøker til vekterkurset. Disse bøkene kan fremskaffes hos ordinære bokforhandlere eller på nett.

Juss for vektere

ISBN nr. 9788215029658

Vekterfaget

ISBN nr. 9788211026606

Påmelding og spørsmål rettes til:
Robert Berget

Robert.berget@pegasus-kontroll.no
Dersom du melder deg på våre kurs godtar du også våre betingelser for kjøp.*

*Det opplyses om retten til å angrerett på kjøpet inntil 14 dager etter gjennomført påmelding. Link til angrerettskjema.

Pegasus Kontroll AS

post@pegasus-kontroll.no